Webdesign: web versus design?

“Letter from Steve.” Met deze woorden hebben we in de afgelopen jaren meermalen een memo aan het publiek aangekondigd gezien van Steve Jobs. Eén ervan was een epistel over de vraag waarom de technologie Flash stout is en Apple het derhalve niet ondersteunt in iOS apparaten.

Apple vindt Flash stout vanuit technisch oogpunt. Kort samengevat: het zuipt batterij, druist in tegen ‘touch wetten’, kent beveiligingsissues en wordt beheerd door één partij. Maar behalve een technisch standpunt is er ook een inhoudelijk standpunt als het gaat om Flash webdesign.


Openen van de website Design Charts: 7 seconden.

Web versus design
De website Design Charts knalt erin met de volgende kreet: “Webdesigners are the new rockstars” om vervolgens, na 7 seconden wachten, een lijst te tonen met de ‘rockstars’ aan het webdesign firmament. Jelle Prins merkt terecht op:

Opvallend dat veel partijen in de webdesign-rockstar-charts een Flash website hebben. Andere scene.. of flash nog altijd ideaal?

Blijkbaar is het begrip webdesigner voor rockstars iets beperkters dan ‘web’ + ‘design’. Het draait meer om ‘design’. Als gevolg hiervan zijn de meest genoemde voorbeelden websites die gemaakt zijn met Flash. Met Flash wordt de designer vrijer gelaten in al zijn creativiteit. Met Flash kun je zo heerlijk je eigen ding doen. Maar, Keith Richards klaagde eens terecht:

Everyone talks about rock these days; the problem is they forget about the roll.

Hij laat zich makkelijk inkoppen: Everyone talks about design these days; the problem is they forget about the web.

Webdesigners who are the real rockstars
Kortom, deze lijst van Design Charts vraagt om een tegenreactie. De echte rockstars zijn namelijk zij die evenwicht weten aan te brengen tussen web en design. Wie zijn de echte rockstars van webdesign?

  1. Jeffrey Zeldman
  2. iA

Alle berichten