OMT Driehoek Copy 3

OMT podcast #144: Het Groot OMT Dictee der Nederlandse Taal 2008

Het loopt tegen het eind van het jaar en dat betekent dat de tijd weer daar is om een vorig jaar gestarte traditie te continueren: het Groot OMT Dictee der Nederlandse Taal. Een initiatief ter voorbereiding van het Groot Nationaal Dictee der Nederlandse taal op 17 december en een gelegenheid voor de berichten-plaatsende OMT bezoeker om de eigen taalkennis wat bij te spijkeren.

Archief