OMT Driehoek Copy 3

OMT podcast #232: OMT op WWDC: Zondag, badgedag

OMT is in San Francisco om verslag te doen van WWDC 2011. Zowel pers als deelnemers kijken uit naar de traditionele opening van de conferentie: de keynote van Steve Jobs. Volgens diezelfde traditie wordt er druk gespeculeerd over de inhoud ervan maar dat is deze keer anders. De banners voor Lion, iOS 5 en iCloud pronken al.

Archief