OMT Driehoek Copy 3

Apple steelt naam iPad en iBooks-interface

Apple heeft de naam iPad gestolen van Fujitsu. “Wij zijn in de veronderstelling dat dat handelsmerk van ons is,” aldus Fujitsu’s hoofd PR Masahiro Yamane gisteren in de New York Times. Het bedrijf brengt sinds 2002 in de VS de iPAD op de markt, een op Windows CE.NET gebaseerd apparaat dat gebruikt kan worden voor o.a. voorraadbeheer. Apple heeft in de VS de naam iPad nog niet geregistreerd.

Fujitsu is momenteel in gesprek met haar advocaten. Of de hardwarefabrikant ook daadwerkelijk een kans maakt voor de rechter, valt nog te bezien. Het handelsmerk zijn ze vorig jaar namelijk officieel kwijtgeraakt, maar vorig jaar juni heeft Fujitsu al opnieuw een aanvraag ervoor ingediend en de beschrijving ‘mobile communicator’ komt volgens Yamane genoeg overeen met wat Apple zou moeten gebruiken om haar iPad te beschrijven.

Tegelijkertijd hebben verschillende bloggers opgemerkt dat de iBooks-app op de iPad qua uiterlijk wel heel erg overeenkomt met een programma dat al sinds jaar en dag bestaat voor de Mac. Dit programma heet Delicious Library en heeft al meermaals een (door Apple uitgereikte) Apple Design Award gewonnen. Apple heeft Delicious Monster, de maker van Delicious Library, niet van tevoren aangesproken hierover. “No, Apple didn’t license iBooks from me. They just copied me,” aldus Shipley, de oprichter van het kleine softwarebedrijfje. “I guess it’s not enough Apple has hired every employee who worked on Delicious Library, they also had to copy my product’s look. Flattery?”

Het kan dus niet zo zijn dat Apple niet van het bestaan van Delicious Library wist. Erg voordehandliggend is de keuze om boeken met hun gezicht naar voren in een kitcherige, isometrisch geprojecteerde virtuele boekenkast te zetten ook niet te noemen. Delicious Monster heeft echter geen patent op het idee.

Archief